Дума Описание
камертон мн. камертони, (два) камертона, м. Малък музикален уред, който издава чисти тонове с определена височина и служи за даване на тон.