Дума Описание
камера мн. камери, ж. 1. Затворено помещение с различни размери за специални цели. Сушилна камера. Хладилна камера. 2. Затворено празно пространство в машини или апарати за специални цели. 3. Спец. В анатомията — кухини в някои органи. Сърдечни камери. Очна камера. 4. Разг. Оптически апарат, устройство. Кинокамера. Телевизионна камера. Фотокамера.