Дума Описание
каменопад само ед. Свличане на скали или камъни върху път поради естественото им рушене. На много места по пътя има каменопад.