Дума Описание
каменоделство само ед. Обработване на камък.