Дума Описание
каменист камениста, каменисто, мн. каменисти, прил. 1. За път, почва, земя — който има много камъни. Камениста пътека. 2. Прен. Който е изпълнен с трудности, пречки. Каменистият път на науката.