Дума Описание
каменен каменна, каменно, мн. каменни, прил. 1. Който представлява камък или е направен от камък. Каменен къс. Каменен зид. 2. Който е свързан с добиване или обработка на камък. Каменни кариери. 3. Прен. Който не изразява или не изживява чувства, съчувствие, отзивчивост. Каменно лице. Каменно сърце. • Каменни въглища. Тъмни скални късове с органичен произход, които се копаят от земята и се използват като гориво.