Дума Описание
камгарен камгарна, камгарно, мн. камгарни, прил. 1. Който е изработен от дълговлакнеста вълна. Камгарен плат. Камгарна прежда. 2. Който е свързан с прежда от дълговлакнеста вълна. Камгарен стан. Камгарно производство.