Дума Описание
камбанка мн. камбанки, ж. 1. Малка камбана, звънче. Купих си за сувенир медна камбанка. 2. Тревисто растение с цветове, наподобяващи камбана.