Дума Описание
камбанен камбанна, камбанно, мн. камбанни, прил. Който се отнася до камбана. Камбанен звън.