Дума Описание
камбана мн. камбани, ж. 1. Голям метален предмет, често направен от мед, с крушовидна форма, широк отвор и подвижен език за произвеждане на звън. Църковната камбана започна да бие. 2. Всяко устройство или част от нещо с такава форма. 3. Спец. Само мн. В музиката — оркестров ударен инструмент.