Дума Описание
камара мн. камари, ж. 1. Парламент или част от парламент. Камарата заседава. Горна камара. 2. Сградата на парламент или на част от парламент. 3. Учреждение, което ръководи и подпомага клон от стопанството, търговията, културата и др. Търговска камара.
камара мн. камари, ж. 1. Разг. Купчина, грамада от нахвърляни или подредени еднородни предмети. На улицата имаше камари от железни отпадъци. 2. Разг. Правоъгълна купа сено, слама и др. 3. Спец. Извивка между подметката и тока на обувката.