Дума Описание
калъч само ед. • На калъч. Разг. Накриво, косо. Подреждам на калъч.