Дума Описание
калъф мн. калъфи, (два) калъфа, м. Специално изработена обвивка от плат, кожа, мукава и др., която служи за предпазване на предмет. Калъф на китара. Калъф на диван. Калъф за очила. // същ. умал. калъфче, мн. калъфчета, ср.