Дума Описание
калъп мн. калъпи, (два) калъпа, м. 1. Твърда форма за отливане на еднакви предмети. Изливам метал в калъпа. 2. Приспособление, обикн. дървено, за обтягане на обувки. Слагам обувка на калъп. 3. Изделие с формата на куб или призма, обикн. получено с отливане. Калъп сапун. 4. Прен. Разг. Образец, шаблон. // същ. умал. калъпче, мн. калъпчета, ср. • По калъп. Разг. Еднакво, без оригиналност, без разнообразие. Възпитавам по калъп. Всички къщи са по калъп.