Дума Описание
калфа мн. калфи, м. Помощник при майстор занаятчия, който работи срещу заплащане.