Дума Описание
калугерка мн. калугерки, ж. Жена, която води безбрачен и аскетичен живот в манастир; монахиня.