Дума Описание
калпак мн. калпаци, (два) калпака, м. 1. Мъжка висока кожена шапка с косъма навън. Ходи с черен калпак. 2. Всяко приспособление, предназначено да покрива някакво пространство като похлупак. // същ. умал. калпаче, мн. калпачета, ср.