Дума Описание
калпав калпава, калпаво, мн. калпави, прил. Разг. 1. За човек - който е мързелив. Калпави излязоха работниците. 2. Който е лошо, некачествено изработен. Купих си една калпава кафемелачка. 3. За произведение на изкуството или науката - без стойност, лошо направено. Дисертацията му е калпава.