Дума Описание
калория мн. калории, ж. Единица мярка за определяне на количество топлина.