Дума Описание
калоричност калоричността, само ед., ж. 1. Количеството топлина, получена при изгаряне на един килограм гориво. 2. Енергийната стойност на хранителните продукти при усвояването им от организма, изразена в топлина и измерена в калории.