Дума Описание
калорифер мн, калорифери, (два) калорифера, м. 1. Спец. Апарат за загряване на въздух или газове посредством топла вода, топъл въздух или пара. 2. Парна или водна отоплителна инсталация. 3. Отоплителен уред, при който топлият въздух се разпръсква с помощта на вентилатор.