Дума Описание
калка мн. калки, ж. 1. Само ед. Прозрачна хартия за снемане на копия от чертежи. 2. Спец. В езикознанието — дума или израз, образувани чрез буквален превод от чужд език.