Дума Описание
калимана мн. калимани, ж. Диал. Кръстница.