Дума Описание
калии само мн. 1. Дебели плетени чорапи без ходила. 2. Остар. Вид потури.