Дума Описание
калиграфия само ед. Изкуство за красиво изписване на букви.