Дума Описание
калибър мн. калибри, (два) калибъра, м. 1. Само ед. Размерът на вътрешния диаметър на огнестрелно оръжие. От кой калибър е този пистолет? 2. Само ед. Диаметърът на куршум или снаряд. 3. Уред за измерване на разстояния между части на машина, на диаметър и др. 4. Прен. Разг. Само ед. Размер, големина, величина, ранг и др. Учен от голям калибър. Не търсят крадци от тоя калибър. • От един калибър. Разг. С еднаква величина, ранг.