Дума Описание
календарен календарна, календарно, мн. календарни, прил. Който се определя от календара. Календарно време. Календарен план. Календарен месец. • Календарна година. Времето от първи януари до трийсет и първи декември.