Дума Описание
календар мн. календари, (два) календара, м. 1. Система за измерване на времето, основана на периодически повтарящи се природни явления. Слънчев календар. Лунен календар. 2. Книга или лист с означени дни и месеци на една година. Купих си календар за новата година. • Християнски календар. Система от всички християнски празници в течение на една година.