Дума Описание
кален калена, калено, мн. калени, прил. 1. За метал — който е закален и има голяма твърдост. Калено желязо. 2. За човек — физически и нравствено издръжлив; закален, привикнал. Кален е и никога не боледува.