Дума Описание
калвинизъм само ед. Реформационно християнско движение, разновидност на протестантството.