Дума Описание
калвадос само ед. Алкохолно питие, направено от ябълки.