Дума Описание
каламбур мн. каламбури, (два) каламбура, м. Игра на думи. при която се получава комична двусмислица.