Дума Описание
калабалък само ед. Разг. 1. Много хора, събрани заедно. Пред съвета имаше голям калабалък. 2. Нареч. Много. Ще съберем калабалък хора и ще свършим работата бързо. • Правя калабалък. Разг. Присъствам, без да участвам.