Дума Описание
кала само ед. Стайно цвете с едри бели фуниевидни цветове.