Дума Описание
кал калта, само сд., ж. 1. Намекната от вода пръст по земната повърхност. Едва изгазих калта по улиците. 2. Остар. Смес от жълта пръст, вода и слама, с която се мажат къщите или от която се правят кирпичи. Замаза пода и стените отвън с кал. 3. Прен. Бедност, мизерия. Като няма кой да ни помогне, ще си останем в калта. // прил. кален, кална, кално. мн. кални. • Валя от калта. Разг. Помагам на някого да подобри материалното или нравственото си състояние. • Хвърлям/хвърля кал (по някого). Разг. Обсипвам с клевети.