Дума Описание
какъвто каквато, каквото, мн. каквито, относ. мест. 1. За въвеждане на подчинено определително изречение, което уточнява качества, посочени в главното изречение. Грубите думи, с каквито ти често си служиш, издават лошо възпитание. 2. За въвеждане на подчинено определително изречение на предмет или лице от главното. Градът, какъвто аз го знаех от предишното ми идване, вече не беше същият. А тя, каквато си беше откровена, веднага му каза. • Какъвто и да е. Неопр. мест. 1. Някакъв, без значение какъв. Ама доматите не са хубави! — Няма значение, каквито и да са, ще си купя. 2. Всякакъв. Без какъвто и да е срам ме попита.