Дума Описание
каки прил., неизм. Който има глинестожълтеникав цвят. Пак е на мода цветът каки.