Дума Описание
каканижа каканижеш, мин. св. каканизах, мин. прич. каканизал, несв. 1. За кокошка — издавам провлечени звуци. 2. Пренебр. За човек — говоря монотонно, досадно. По цял ден старците каканижат на пейката.