Дума Описание
какавида мн. какавиди, ж. Стадий в развитието на някои насекоми, който прекарват в пашкул в състояние между червей и пеперуда. • Като какавида. Разг. 1. Увит, завит, облечен. Облякъл се като какавида. 2. Изолирано, без разнообразие, затворено. Живея като какавида.