Дума Описание
кайсия мн. кайсии, ж.1. Овощно дърво с ароматни оранжеви плодове с костилка. Засадихме две кайсии.2. Плодът на това дърво. Купих два килограма кайсии.