Дума Описание
кайме мн. каймета, ср. Разг. Банкнота, обикн. по-едра.