Дума Описание
каймак само ед. 1. Мазен гъст слой, който се образува на повърхността на млякото. 2. Гъст слой, отделен в големи количества от несваре-но мляко; сметана. 3. Всеки гъст горен слой, който се образува на повърхността на ястие или напитка. Каймак на кафе. 4. Прен. Най-хубавата, най-добрата част от нещо. Каймакът на обществото. Каймакът на ергените. • Обирам каймака. Разг. Вземам най-хубавата част от нещо.