Дума Описание
казуален казуална, казуално, мн. казуални, прил. Който е случаен.