Дума Описание
казеин само ед. Спец. Органично белтъчно вещество, съставна част на млякото и сиренето.