Дума Описание
казвам казваш, несв. и кажа. св. 1. Произнасям, изричам мисли. — Хайде — казва — да отидем на кино. 2. Съобщавам, разправям. Каза ли им, че ще правим къща? Не съм ти казвал за историята с парите. 3. Споделям с някого, признавам. Искам да ти кажа за моя грях. 4. Смятам, мисля нещо по даден въпрос. Аз казвам, че си прав. Не мога да кажа нищо по въпроса. 5. Поръчвам, нареждам. Ректорът каза да отидеш в кабинета му. Майка ми каза да купя хляб. — казвам се. Именувам се, зова се. Казвам се Лилия. — казвам си/кажа си. Разг. 1. Мисля си. Казвам си. че трябва да свърша и тази работа. 2. Признавам си, споделям. Кажи си мъката, ще ти мине. В полицията си каза всичко. • Кажи-речи. Горе-долу, почти. Кажи-речи съм готов. • Казвам/кажа тежката си дума. Изказвам последно, решаващо мнение. • На черното бяло казвам/кажа. Разг. Твърдя за нещо очевидно, че не е така.