Дума Описание
казачок само ед. Руски народен танц с бързо темпо и много подскоци. Играя казачок.