Дума Описание
казармен казармена, казармено, мн. казармени, прил.1. Който е свързан с казарма. Казармен двор. Казармен живот.2. Който е присъщ на казарма. Искаше и вкъщи да има казармен ред.