Дума Описание
казан мн. казани, (два) казана, м. 1. Голям цилиндричен домакински съд. Направиха един казан курбан. 2. Съдът и цялото съоръжение за варене на ракия. Има ли в това село казан? // същ. умал. казанче, мн. казанчета, ср.