Дума Описание
каза мн. кази, ж. Истор. В Османската империя — административна териториална единица; околия.