Дума Описание
кадър мн. кадри, м. 1. Само ед. или само мн. Основен състав от работници и служители в учреждение, предприятие. 2. Само ед. Постоянен състав на войска в мирно време. 3. Квалифициран работник или служител. Научни кадри. Инженерни кадри.
кадър мн. кадри, (два) кадъра, м. Отделна снимка от фото- или филмова лента. Кадър из филма. • Зад кадър. На втори план, без внимание (като второстепенно, безинтересно).